Różnice pomiędzy tłumaczeniami ustnymi a pisemnymi

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że dokonywanie tłumaczeń, nawet z tego samego języka, np. niemieckiego, znacznie różni się w zależności od sposobu w jaki tłumaczenie jest wykonywane. Tłumaczenia ustne i pisemne, wymagają zupełnie różnych umiejętności tłumacza. Przyjrzyjmy się najpierw tłumaczeniom ustnym. Występuje wiele rodzajów przekładów ustnych, my skupimy się na dwóch najpopularniejszych, czyli tłumaczeniu symultanicznym (równoczesnym) oraz konsekutywnym czyli następczym. Tłumaczenia symultaniczne są najczęściej wykorzystywane przy konferencjach i polegają na tym, że siedzący w kabinie tłumacz słyszy w słuchawkach głos prelegenta i na bieżąco, przez mikrofon, tłumaczy usłyszany komunikat słuchaczom. Wymagane od tłumacza symultanicznego są między innymi wysoka odporność na stres, bardzo dobra podzielność uwagi, koncentracja, refleks oraz nienaganna dykcja. Tłumaczenie symultaniczne z niemieckiego na polski jest o tyle trudne, że w niemieckim czasownik znajduje się na końcu zdania, przez co tłumacz musi albo czekając na czasownik zapamiętać całe zdanie, lub domyślić się i dopowiedzieć je z kontekstu. Tłumaczenie konsekutywne opierają się na tym, że tłumacz słucha wypowiedzi prelegenta i za pomocą wyuczonych sposób sporządza notatki, kumulujące w sobie najważniejsze treści. Nie chodzi o dosłowne tłumaczenie całej wypowiedzi zdanie po zdaniu, (choć takie tłumaczenia ustne też występują i noszą nazwę tłumaczeń liaison), lecz o przekazanie kwintesencji komunikatu oraz najważniejszych informacji. Ten rodzaj tłumaczenia wymaga umiejętnego wychwytywania najistotniejszych kwestii, dobrej pamięci i wypracowanego sposobu notowania, pozwalającego na jak najdokładniejsze oddanie esencji wypowiedzi. Z kolei tłumaczenia pisemne, oprócz szczegółowej wiedzy dotyczącej poprawnej redakcji i korekty tekstu, wymagają od tłumacza również dbałości o szczegóły, spostrzegawczości i samokrytycyzmu. Te cechy pozwalają na wzięcie pod uwagę kontekstu kulturowego, odpowiednie dopasowanie idiomów, ale też udoskonalenie sztuki dobrego pisania. Tłumaczenia pisemne i ustne, na tyle różnią się formą i wymaganymi umiejętnościami, że w praktyce tłumacz pisemny i ustny, to dwa różne zawody, uwarunkowane różnymi predyspozycjami oraz odmiennymi ścieżkami kształcenia.

This entry was posted in tłumaczenia pisemne. Bookmark the permalink.

Comments are closed.