Dialekty i gwary niemieckie

„Deutsche Sprache, schwere Sprache”- niemiecki język, trudny język. Tak brzmi jedno z germańskich przysłów. Ogromna popularność tego języka w polskich szkołach oraz na kursach językowych przeczy temu powiedzeniu. Język niemiecki, w rankingu najczęściej używanych języków świata zajmuje aż 10 miejsce. Można to uznać za niezły rezultat, ale bardziej imponującym wynikiem jest przeogromna, bo licząca ponad 50, liczba gwar i dialektów wchodzących w skład grupy języków zachodniogermańskich, dla uproszczenia nazywanych językami niemieckimi. Brzmi skomplikowanie, ale patrząc na to z uwzględnieniem zmian historycznych oraz uwarunkowań geograficznych, ogromne zróżnicowanie w dialektach mieszkańców poszczególnych regionów staje się całkiem jasno wytłumaczalne. Zwłaszcza, jeśli przypomnimy sobie, że dawno temu na znacznym obszarze kontynentu europejskiego niemiecki był lingua franca. Oznacza to, że był to język powszechnie używany w komunikacji, tak jak kiedyś francuski czy obecnie angielski. To również miało ogromny wpływ na obecną powszechność i różnorodność języków niemieckich. W piśmie znaczna większość Niemców posługuje się tą odmianą języka, którą my dobrze znamy, tzw. Hochdeutsch. Jest to zestandaryzowany język niemiecki, oparty na Biblii Marcina Lutra. Niemniej jednak akcenty czy dialekty mówione w różnych regionach znacznie różnią się od siebie i mogą sprawić dużo kłopotu samym Niemcom, a co dopiero obcokrajowcom. Najczęściej omawianym w literaturze dialektem jest bawarski. Szacuje się, że tym dialektem posługuje się nawet 12 milionów ludzi, a na obszarach przez nich zamieszkałych dochodzi do zjawiska zwanego dyglosją. Zachodzi ona wtedy, gdy wersja literacka, pisana danego języka, znacznie odbiega od wersji potocznej, mówionej. Choć dzieci uczą się w szkole Hochdeutscha i większość z nich pisze w standardowym języku niemieckim, ich mowa jest tak różna od zwykłego niemieckiego, że Niemcy z innych regionów kraju, po prostu ich nie rozumieją. Równie niezrozumiałym dla przeciętnego Niemca dialektem, jest alemański, którym posługuje się ok. 10 milionów ludzi, głównie Szwajcarzy, ale i mieszkańcy niemieckich regionów takich jak Szwabia czy Badenia-Wirtembergia. Godnym podziwu jest fakt, iż te jakże różne dialekty i gwary niemieckie są nadal w użyciu, co w dzisiejszych czasach świadczy o przywiązaniu i szacunku do tradycji.

This entry was posted in język niemiecki. Bookmark the permalink.

Comments are closed.