Współczesny świat opiera się na swobodnej wymianie towarów i usług oraz braku barier w migracji ludzi. Akcesja Polski do Unii Europejskiej sprawiła, że wiele rodzimych firm zaczęło robić interesy w innych państwach europejskich. Brak barier celnych oraz przepisów, chroniących rynki narodowe, pozwolił na swobodną ekspansję nawet drobnych przedsiębiorstw. Niestety okazało się, że poważnym problemem jest bariera językowa. O ile język potoczny pozwalał na nawiązywanie biznesowych relacji, o tyle w sprawach urzędowych pojawiały się niemałe kłopoty. To wszystko sprawiło, że pojawił się ogromy popyt na tłumaczenia przysięgłe dokumentów, potrzebnych w stosunkach z urzędami, agendami rządowymi i innymi, oficjalnymi instytucjami.

Prezentowany katalog stron www jest w założeniu wielotematyczny. Ambicją jego twórców było skonstruowanie uniwersalnego narzędzia, które będzie pozwalało na szybkie zapoznanie się z zasobami sieci. Jednak w naturalny sposób niektóre kategorie tematyczne zostały szczególnie rozbudowane. Posiadamy wyjątkowo szeroki spis stron, dotyczących tłumaczeń językowych. Najlepiej znaleźć go poprzez kategorię „firmy według branż”. W katalogu znajduje się szereg stron, które pozwalają na szybkie znalezienie tłumaczy kabinowych lub symultanicznych. Dzięki zebranym witrynom możliwe jest zlecenie profesjonalnego przekładu dokumentów z dowolnych języków. W zasobie można znaleźć oferty tłumaczy z języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego czy hiszpańskiego. Są również propozycje dotyczące mniej popularnych w Polsce języków. Znajdują się między innymi tłumacze znający język chiński bądź wietnamski. Zasoby naszego katalogu umożliwiają każde, ustne lub pisemne tłumaczenia oficjalnych dokumentów.

Ogromną zaletą naszego spisu stron jest ręczna moderacja. Dzięki niej minimalizowane jest ryzyko pojawienia się witryn nieaktualnych. Nasi moderatorzy sprawdzają poprawność klasyfikacji poszczególnych pozycji i dbają o dobrą jakość opisów. Dzięki temu użytkownicy, korzystający z naszych zasobów, nie muszą przedzierać się przez wykazy zupełnie zbędnych rekordów. Klarowny system kategorii, wsparty dokładnymi filtrami, umożliwia im precyzyjny wybór miejsc sieciowych, związanych z interesującą ich tematyką. Niezależnie, czy będą to tłumaczenia językowe, czy jakakolwiek inna dziedzina.